اهداف پروژه
اجرای رزین آجر نما

قبل از اجرای رزین آجر نما، ابتـــدا باید سطح آجر از هر گونه شوره پاک شود. سپس شســــتشوی آجر نما در مرحله بعدی اجـــرا می شود.

رزین آجر نما
رزین آجر نمای ساختمان2

چالش ها و راه حل های رزین آجر نما

براق نمودن سطح آجر، سنگ های تیشه ای، مناسب برای سنگ های کدر شده و قدیمی، جلوگیری از ایجاد شوره و کثیفی روی سطح، ممانعت از ایجاد لکه های روغنی رو سطح سنگ و آجر ، تمام این موارد نیاز به اجرای پوشش های رزینی دارد.

پوشش های رزینی می تواند در قالب لایه هایی با تفاوت شکلی از نظر ظاهـــری باشد. این تفاوت ها در طیـــف های رنگی است که پس از اجرا روی سنگ ایجاد می شود. براق، مات، شیشه ای و بی رنگ از تفاوت های ظاهری ایجاد شده به وســـیله رزین های می باشد.

رزین آجر یک ماده شفاف رنگی است که برای پوشش دهی سطوح آجری مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات پروژه

مشتری:

مهندس نوری

مکان:

تهران. شهرک شهید محلاتی

تاریخ:

22 تیرماه 1402

ادرس وبسایت:

---------------------------

اطلاعات بیشتر