اهداف پروژه
اجرای پوشش نانو و جرم گیری آجر

سطوح آجر بعد از گذشت چندین سال به مرور دچار جرم های بسیاری می شوند. در صورتی که سطح آجر بوسیله پوشش های نانو محافظت نشده باشد به سرعت دچار آلودگی می شود.

جاری شدن آب باران و مخلوط شدن آن با گرد و خاک روی سطح آجر، منجر به سیاه شدن سطح کار می شود.

جرم گیری آجر مسجد امام خمینی
پروژه جرم گیری آجر مسجد امام خمینی 2

مراحل اجرا جرم گیری نانو آجر مسجد

در ابتدا شستشو و اسید شویی به صورت چند مرحله ای صورت گرفت. سپس اقدام به لکه گیری و ترمیم آجر های آسیب دیده شد.

حین شستشو و اسید شویی آجرهای دارای جرم ممکن است سطح کار آسیب ببیند. برای رفع آسیب و یا زمخت شدن سطح در مراحل جرم گیری آجر چند روش موثر وجود دارد.

می توان سطوح زمخت شده را با کمی رزین براق پرداخت کرد.

بعد از جرم گیری آجر، اکنون باید با پوشش نانو آجر سطوح کار را پوشش داد. استفاده از نانو پوشش آجر موجب می شود که دیگر سطح کار دچار جرم نشود.

مزایای نانو پوشش آجر

پوشش های نانو آجر ، مانع نفوذ آب به عمق سطح آجر می شوند. در نتیجه از شوره زدن سطح آجر جلوگیری می نمایند. این محصول بر پایه سیلان سیلوکسان شرکت DOW می باشد و مواد اولیه آن از کشور آلمان است.

اطلاعات پروژه

مشتری:

هیات امنا مسجد امام خمینی

مکان:

تهران، شهرک شهید محلاتی

تاریخ:

27 بهمن 1397

ادرس وبسایت:

--------------------------------------

اطلاعات بیشتر