نمای کاهگل
۰۲ تیر

بازگشت نماهای کاهگلی

گاهی مواد و مصالح ساختمانی سنتی،مانند کاهگل می تواند در معماری مدرن نیز یافت شود. امروزه با پیشرفت پوشش های نگهداری نما، دیگر نگرانی از ایجاد این نوع از متریال در نماهای ساختمانی، نیست؛ اجرای نماهای کاهگلی و در ادامه اجرای پوشش های مقاوم کننده و یا ضد آب با تکنولوژی نانویی می تواند در […]

بازار پوشش های نانو

محصولات نانو؛ فناوري نانو به دليل تاثير قابل توجه و توسعه روز افزون در زمينه هاي مختلف، داراي اهميت ویژه اي است. در كنار مزاياي غير قابل انكار ابعاد نانو، مسئله زيست محيطي مرتبط با آن نيز از اهميت زيادي برخوردار است . در اين راستا يكي از مسائل مطرح در صنايع ساختمانی،  افزایش کیفیت […]