۰۳ شهریور

مقالات نانو : بخش چهاردهم : مکانیزم های زینتر

مکانیزم های زینتر مکانیزم های زینتر شامل اتصال ذرات جامد یا تشکیل گردنه می باشد که در پی آن بسته شدن مداوم تخلخل های باز فراوان رخ می دهد تا اساسا رسیدن به یک بدنه عاری از تخلخل امکان پذیر شود. برای سادگی این طور در نظر گرفته می شود که زینتر در حالت جامد […]

۰۳ شهریور

مقالات نانو : بخش سیزدهم : روش های زینتر پودرهای نانو کریستالی

روش های زینتر پودرهای نانو کریستالی ۵-۱- مقدمه به منظور بهره گیری از خواص بی همتای مواد بالک نانو کریستالی , پودرهای نانو متری باید به صورت قطعاتی با اندازه , هندسه و خواص معین متراکم و پخت گردند. نکته مهم در فرآیند پخت نانو پودرها , دستیابی به تراکم و چگالش همراه با کمترین […]

۰۳ شهریور

مقالات نانو : بخش دوازدهم : مکانیزم های کاهش اندازه ذرات

  ۴-۴- مکانیزم های کاهش اندازه ذرات با استفاده از طیف اشعه X با زاویه بزرگ , اطلاعات مناسبی در مورد عیوب شبکه (مرزدانه ها , نابجایی ها و ….)  به دست می آید. عیوب شبکه , سبب پهن تر شدن پیک های براگ از طریق اثر مغشوش کننده آنها بر روی انطباق اشعه های […]

۰۳ شهریور

مقالات نانو : بخش یازدهم : مواد و کامپوزیت های نانو ساختار , تهیه شده با فرایندهای حالت جامد

مواد و کامپوزیت های نانو ساختار , تهیه شده با فرایندهای حالت جامد ۴-۱-معرفی و پیش زمینه تغییر شکل های مکانیکی تحت شرایط برشی و سرعت های بالای کرنش  (s-1 104-10  )  باعث شکل گیری نانو کریستال هایی در ذرات پودر ,  فویل ها نازک , یا در سطح فلزات و آلیاژها می شود که […]

۰۳ شهریور

مقالات نانو : بخش دهم : مدل سازی

مدل سازی

کیفیت پوشش های تولید شده با کمک روش پاشش حرارتی به بهینه کردن پارامترهای پاشش مانند : دما , سرعت , و میزان انجماد , نوع گاز , سرعت جریان گاز و فشار آن , جنس ماده زیر لایه و دمای آن بسگی دارد. به پیچیدگی فاکتورهای گوناگون استفاده شده

۳۰ تیر

مقالات نانو : بخش پنجم :سنتز شیمیایی و تهیه پودرها و فیلم های نانو ساختار

واکنش های شیمیایی برای سنتز مواد نانو را می توان در فاز جامد , مایع یا گاز انجام داد. مرسوم ترین روش سنتز در فاز جامد , نزدیک کردن ذرات مواد اولیه (از قبیل اکسیدها یا کربنات های فلزات) تا حد ممکن توسط آسیاب کردن و مخلوط کردن آنهاست. سپس مخلوط به دست آمده را در دماهای بالا عملیات حرارتی می کنند تا حرکت و دیفوزیون (نفوذ) اتم ها و یون ها در واکنش های شیمیایی به آسانی صورت پذیرد. دیفوزن اتم ها به درجه حرارت واکنش و تماس مرزدانه ها وابسته است. نقل و انتقالات از طریق مرزدانه ها و نیز از ناخالص ها و عیوب موجود در مرزدانه ها , تاثیر می پذیرند. مخلوط کردن و آسیاب کردن معمولا در فواصل فرایند عملیات حرارتی به طور متناوب تکرار می شود و نقش مهمی را در مخلوط کردن مواد نانو و نیز تهیه سطوح تمیز و مناسب برای انجام واکنش های بعدی باز می کند. در سیستم هایی که عوامل ممانعتی در برابر رشد دانه ها وجود ندارد (مثل سیستم هایی که فاقد ممانعت کننده های رشد دانه هستند و یا کامپوزیت های غیر قابل امتزاج) , رشد دانه ها در دماهای بالا باعث تولید ماده جامدی با اندازه دانه های بزرگ می گردد.

۱۹ تیر

مقالات نانو-بخش چهارم- روش های سنتز

روش های سنتز روش های رشد فاز گازی برای خوشه های فلزی کوچک (خوشه های دارای حداکثر تا ۱۰۰ اتم) در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد (نظیر روش های انبساط با اشعه مافوق صوت , تبخیر لیزری , یا فتولیز ترکیبات آلی), در عوض ما خود را به شیوه هایی محدود می نمایم که […]

۱۹ تیر

مقالات نانو-بخش سوم-بررسی نانو ذرات فلزی

۳-۲-۱-نانو ذرات فلزی خواص دلیل خواص غیر معمول نانو سرامیک ها , تعداد زیاد اتم ها در ناحیه بین فازی (مرزهای دانه و و نقاط تلافی سه دانه) می باشد که قبلا مورد بحث قرارگرفت. در ذرات فلزی و نیمه هادی , اثرات کوانتومی نقش اضافی بازی می کنند. بنابراین تغییرات یکسانی در نقطه ذوب […]

۱۹ تیر

تاریخچه نانو

مقدمه (تاریخچه نانو) علم و تکنولوژی نانو به صورت بسیار گسترده و چند جانبه به عنوان حوزه پژوهشی با کاربردهای نو ظهور در سال های اخیر, تشخیص داده شده است. این حوزه یکی از شناخته شده ترین و همراه با تحقیقات روز افزون در علم مواد می باشد. مواد نانو ساختار شامل خوشه های اتمی […]

۱۳ خرداد

آزمایشگاه لایه نشانی

خدمات و توانایی های تخصصی آزمایشگاه لایه نشانی لایه نشانی لایه های نازک به روش مگنترون اسپاترینگ تبخیر حراراتی با الکترون گان تبخیر حرارتی مقاومتی   لایه نشانی انواع لایه های نازک از جنس فلز شامل ایندیوم.پلاتین.مولیبدن. تیتانیوم.کروم.روی.قلع.نیکل.طلا.آلومینیوم.نقره.مس.کبالت و آهن با دقت نانو متر لایه نشانی انواع لایه های نازک از جنس دی الکتریک و […]