در حال بارگذاری ...

لینک مطالب مربوط به پوشش های نما (بخش اول)

. آنتی باکتریال کردن الیاف پنبه بوسیله نانو ذرات نقره

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا آصفی پورمحمودرضا یاوری گهرکامبیز زکایی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲. اثر اندازه ذرات کاربید تنگستن بر روی درصد وزنی کاربید در نانو کامپوزیت Ni-WC

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم اسدیرضا ابراهیمیعلی سعیدیمرتضی زندرحیمی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳. اثر دمای بازپخت روی خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری نانوساختارهای ZnO

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی زادسرمینا نقابی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴. اثر روشهای مختلف همزدن بر روی درصد وزنی کاربید در نانو کامپوزیت Ni-TiC

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحسن سیدالنگیرضا ابراهیمیعلی سعیدیاعظم اسدی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵. اثر مهارکننده مرکپتو اتانول بر Fe3O4 نانو ساختار سوپرپارا مغناطیس

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا امیریمحمدحسن یوسفیسهیل فتاحیانعلیرضا جلوانی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶. اثر نانو ذرات سیلیس بر افزایش سختی لعاب فلز

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید جعفریسید احسان قاضی عسگر
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷. ارزیابی خواص و رفتار مکانیکی نانولوله های WS2

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمد حسین جهانگیر
تعداد صفحات مقاله: ۱۰

۹. الکتروانباشت لایه نازک نانوساختاری TiO2 و بررسی اثر دمای الکترولیت بر ساختار آن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایرج کاظمی نژادمژگان محسنی رادمنصور فربد
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰. انتشار مد پلاسما مویویج و شان در نانو سیم ابررسانایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد علی شاهزمانیانرضا موسوی عسکری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱. بر رسی تخریب فوتو شیمیایی رنگ نساجی اسید آبی R در حضور فوتوکاتالیزور نانو ساختار ومتخلخل ZnO در برابر نور فرابنفش

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی نصر اصفهانیناهید توکلیمحمد حسن سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲. بررسی اپتیکی نانو لایه های متخلخل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رضا لشکربلوکیمحمدجواد وحید
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۳. بررسی اثر اندازه بسامد پلاسمای مؤثر، بر میزان گاف نوار در نانو بلورهای فوتونی فلزی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: علی اصغر صدقی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴. بررسی اثر تمپلت پلی ساکاریدی در سنتز نانو ذرات اکسید آهن قرمز به روش تجزیه آبی- حرارتی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم کاهکش پورمحمد کوتیطاهره صداقتحجت اله معلمیان
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۵. بررسی اثر دمای تکلیس برتولید نانوپودر Zno به روش سل ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد احمدی دریاکناریمحمدرضا واعظیتورج عبادزادهداود حسینی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۶. بررسی اثر دمای کلسینه شدن در سنتز نانو ذرات اکسید روی به روش Hydrothermal Decomposition

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم کاهکش پورمحمد کوتیطاهره صداقتحجت اله معلمیان
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۷. بررسی اثر زمان آسیاب و ترکیب شیمیایی برآلیاژسازی مکانیکی آلیاژ نانوساختار Fe-Co

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سلمان قاسمی چرمهینیمهدی امیدیمهدی دلشاد چرمهینی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۸. بررسی اثر غلظت، زمان و توان حرارت دهی بر سنتز شیمیایی نانومیله های اکسید روی با استفاده از گرمادهی مایکروویو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نادی شجاعیعلیرضا آقاییتورج عبادزاده
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۹. بررسی اثر ناخالصی های نانو در فرمولاسیون و خواص شیشه – سرامیکها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا گوهریانعلی نعمتیمیترا شبانیانعبدالله افشار
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۰. بررسی اثرات کاتالیتیکی نانو Al2O3 در نیتراسیون فنول و مشتقات آن با استفاده از Fe(NO3 )3.9H2O

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناهید حق نظریفریبا ملکیکیوان قدرتیچنگیز کرمی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۲۱. بررسی اثرات مهاری الیگونوکلئوتیدها به عنوان نانوذرات جدید در ژن درمانی لوسمی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوشین نقشمنصور صالحیمحمد ربانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۲. بررسی اثرهای مغناطیسی آهنرباهای نانو کامپوزیت پلیمری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: امین نجفی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۳. بررسی انرژی هسته های بلوری تشکیل شده از مذاب بر اساس نظریه ی تابعی چگالی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا رازقی زادهایرج کاظمی نژادهاجر نیک نژادمریم لشکری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۴. بررسی پارامترهای محلولی در تهیه نانوالیاف اکسید روی به روش الکتروریسی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اسماعیل پور گنجیعلی محمد بازرگانمنصور کیانپور رادمحمدعلی بهره ور
تعداد صفحات مقاله: ۸

۲۵. بررسی پایداری نانو لوله کربنی دوجداره تحت بار پیچشی درمحیط کشسان با استفاده از روش انرژی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کامران یزدانی دماوندیعلی قربانپور
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۶. بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی آلومینیوم

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر دارستانی فراهانیفاطمه مهرابیمهدی بروجردنیاامید میرزایی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۲۸. بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبدیل نانوالیاف پلی اکریلونیتریل تولید شده توسط الکتروریسی به نانوالیاف کربنی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حامد ابوطالبیزهرا غلام وندمنصور کیانپور رادفریدون حصاری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۲۹. بررسی تأثیر عوامل موثرِ فرآیند سل- ژل احتراقی بر سنتز پودر نانومتری گارنت ایتریم آلومینیوم

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرزو زارعسید حمیدرضا مداح حسینیعلی نعمتی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۳۰. بررسی تأثیر نانو ذرات مغناطیسی برروی تومورهای سرطانی در درمان به شیوه شاره مغناطیسی (MFH) 0

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه زارعجواد یوسفی مفاهیمعلیرضا حاجیان
تعداد صفحات مقاله: ۴

۳۱. بررسی تبلور فاز پروسکایت زیرکونات تیتانات سرب درون حفرات قالب های نانومتخلخل آلومینای آنودیک به کمک پراش الکترون

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: ابوالقاسم نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۲. بررسی تخریب فتوکاتالیزوری متیل اورانژ توسط تیتانیم اکسید دوپه شده با آهن به صورت قرص

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهناز قره آغاجلوشهرآرا افشار
تعداد صفحات مقاله: ۷

۳۳. بررسی جریان نشت گیت در ترانزیستورهای اثر میدان با تحرک پدیری بالای الکترونی AlGaN/GaN

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا هاشم پوررجب یحیی زاده
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۴. بررسی چقرمه سازی سیستمهای نانوکامپوزیتی بر پایه PP/SEBS-g-MA/Nanoclay

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی رنجبراحمد عارف آذرغلامرضا بخشندهمرضیه عطاری
تعداد صفحات مقاله: ۷

۳۵. بررسی خاصیت آبدوستی نانو ذرات TiO2 تولید شده به روش تبخیر حرارتی جهت استفاده در سلولهای خورشیدی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته جوانی جونیسعیده رمضانی ثانیعبدا… مرتضی علی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۳۶. بررسی خصوصیات مکانیکی نانو سیم طلا به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان نایبیسلیمان مجیدیاسماعیل زمین پیما
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۷. بررسی خواص حسگری نانوپودر ZnO نسبت به گاز اتانول ساخته شده به روش سل-ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد احمدی دریاکناریمحمدرضا واعظیتورج عبادزادهمحمد احمدی دریاکناری
تعداد صفحات مقاله: ۶

۳۸. بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات نقره سنتز شده بر سطح لایه نازک اکسید تیتانیوم با روش رسوب دهی نوری در چینی های بهداشتی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی نقویاسماعیل صلاحیاصغر کاظم زاده
تعداد صفحات مقاله: ۷

۳۹. بررسی خواص مغناطیسی و مایکروویو نانو ذرات فریت استرانسیوم آلاییده شده با قلع و روی به روش سل ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه زرنگاریسیدمحمدعلی صالحیعلی قاسمی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۴۰. بررسی خواص نانو ساختاری ذرات TiO2 بر روی زیر لایه های مختلف سیلیکان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته جوانی جونیسعیده رمضانی ثانیعبدا… مرتضی علی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۴۱. بررسی رابطه بین عدد موج (βL) و محل قرار گیری تیپ(سوزن) کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محرم حبیب نژاد کورایمیلدا حسینی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۴۲. بررسی رفتار الکتریکی کامپوزیت نانومتری اکسید روی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم زهراییسید محمد حسن فیضمرتضی مظفریابراهیم برزآبادی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۴۳. بررسی ریزساختار نانولوله های PZT تولید شده به روش سنتز پایه قالب به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از دیدگاه جدید

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: ابوالقاسم نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۴. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج ۷۰/۳۰ نانوساختار تولید شده به روش نورد تجمعی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه پاسبانیمحمدرضا طرقی نژاد
تعداد صفحات مقاله: ۸

۴۵. بررسی ساختار پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت / آلومینا تولید شده به روش سل – ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهره خرسندمحمد حسین فتحی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۴۶. بررسی شرایط بهینه برای اندازه گیری سایز ذرات محلول جامد فلوئور – هیدروکسی آپاتیت در ابعاد نانومتری تهیه شده به روش سل- ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدیقه جوقه دوستعلی اصغر بهنام قادر
تعداد صفحات مقاله: ۷

۴۷. بررسی عددی انتقال حرارت جریان آشفته نانوسیال آب – Al2O3 در یک لوله

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قنبرعلی شیخ زادهمحمد حسین بهمنیهادی بت شکن ارتی جانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۸. بررسی عوامل مؤثر در ساخت نانوکاتالیزور آهن به روش احیای شیمیایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرخنده سلیمی نژادمحمد چیانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۴۹. بررسی فرآیند رسوب دهی نانو ذرات سرامیکی TiO2 با استفاده از میدان الکتریکی متناوب

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید رضا محمودیبابک رئیسیاحسان مرزبان راد
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۰. بررسی کارایی مدل های ریاضی برگفته از مدل ماکسول در تعیین ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن نورافشانمحمد نصیریمحمد حسن مقدس
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۱. بررسی کاربردهای نانو اکسید سریوم و تولید آن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله:
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۲. بررسی نانو ساختارلایه های نازک تیتانیوم دی اکساید ساخته به روش بازپخت در دماهای متفاوت

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: هاله کنگرلو
تعداد صفحات مقاله: ۱۷

۵۳. بررسی نانوساختار محصول آسیاکاری Ni-Ti و محصول عملیات حرارتی آن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی امیدیحامد ارجمندیمجید خلیلی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۵۴. بررسی نحوه توزیع تنش بین نانولوله و ماتریس در نانوکامپوزیت ها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا ستودهحمید ترابی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۵. بهره گیری از فناوری نانو در سنتز بیومواد سرامیکی: تولید هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهمن نصیری تبریزیرضا ابراهیمی کهریزسنگیعلی شکوه فرسید امید گشتی
تعداد صفحات مقاله: ۹

۵۶. پتانسیل های ترمودینامیکی نانولوله های کربنی تک دیواره

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سلیم الجواد ملاح لیوانیمحمد رضا حسین دخت
تعداد صفحات مقاله: ۶

۵۷. پوشش دهی الیاف سلولزی توسط نانو ذرات هیدروکسید آلومینیوم و بررسی خصوصیات حرارتی آنها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد شاورامیر کیومرثیرامین خواجوی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۵۸. تاثیر آلودگی بر تولید نانوکامپوزیتهای تنگستن- مس به روش شیمیایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مزدک هاشم پورحکمت رضوی زادهحمیدرضا رضاییمارال هاشم پور
تعداد صفحات مقاله: ۷

۵۹. تاثیر جانشینی بیسموت بر دمای کوری نانوپودر اورتوفریت YFeO3

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آذر بیرانوندجمشید عمیقیان
تعداد صفحات مقاله: ۴

۶۰. تاثیر متغیرهای چرخش ، غلظت و بار الکتریکی بر انرژی برانگیختگی الکترون های نانوذرات نقره سنتز شده با الکترود چرخنده

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا کشاورزسعید پرهودهرسول شریفی تاش
تعداد صفحات مقاله: ۴

۶۱. تاثیر نانواکسید آهن بر تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی قاسمیفرهاد سیف
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۲. تاثیر نانوذرات آلومینیوم در رفتار احتراقی یک سوخت جامد

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد سیفمحمد علی قاسمی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۳. تاثیر نانوسیلور برروی تخمدان از طریق تزریق درون صفاقی در رت

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وجیهه قربان زادهسید جمال مشتاقیانسعید حبیبیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۴. تاثیر نوع ترکیبات آلی – فلزی بر سنتز نانولوله های کربنی آمورف

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی برزگر بفروئیمحمد حسن امینتورج عباد زادهساسان قشقایی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۶۵. تاثیر یونهای جایگزین در خواص فیزیکی نانوذرات کلوئیدی نیمرسانای (X= Cu, Co, Mn and Fe) Zn1-yXyS

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد طاهریزهرا یارمحمدیمحمد حسن یوسفیعلی اعظم خسروی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۶۶. تاثیرات حلال ها بر سنتز نانو ذرات نقره کلوئیدی به روش ماکروویو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد کاظم زادهعلی شکوه فرمحمدرضا واعظیامیر حسنجانی روشن
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۷. تأثیر زمان آسیاب کاری بر ویژگی های مغناطیسی گارنت ایتریوم آهن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم سیافمرتضی مظفریعلی عربجمشید عمیقیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۶۸. تأثیر ویژگیهای CNTFET بر جریان های عبوری ازکانال آن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: سیده مژده فدایی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۶۹. تحلیل حساسیت دینامیک هیبرید میکروسکوپ نیروی اتمی در مود ضربه در حضور نیروی مویینگی به مودهای مختلف

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ع کاوسین. ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: ۹

۷۱. تخمین توزیع دما و سرعت گاز در میکرو-نانو کانال های زئولیت ها توسط روش های آماری

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی قزل سفلوعلیرضا شمسرضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷۲. ترابرد اسپینی از نانو ساختار تونلزنی تشدیدی مغناطیسی Cd1−yMg yTe /Cd1−xMnxTe

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم مجاهدمحمد شفیع زاده
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۳. تعیین شرایط بهینه حذف فنل از آب با استفاده از نانو کاتالیست تیتانیوم بروش طراحی آزمایش تاگوچی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد مهدی رجبیمحسن سعیدیحسین فخرایی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷۴. تغییرات القاء مغناطیسی بر حسب دما برای پودرهای نانومتری فریت های نیکل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد رضا طباطبائیمحمدرضا جلالیاسماعیل صفی خانی
تعداد صفحات مقاله: ۴

۷۵. تولید نانوذرات تیتاناتکلسیم با روش سل- ژل برای کاربردهای بیومواد

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی مغزیاناحمد منشیمحمد حسین فتحی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۷۶. تولید نانوکریستالهای β-AgI درمقیاس بالا

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا اعتمادیمهدی امیدی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۷۷. تهیه نانو کامپوزیت های رسانا از پلی آنیلین _ پلی( استایرن_ آلترناتیو_مالئیک اسید) ترکیب شده با پلی استایرن سولفونیک اسید.

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان نظر زاده زارعبهمن ابراهیمی ساعتلو
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۸. تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر زلتیمحمد حسینی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۷۹. تهیه نانوپودرفرریت استرانسیوم به روش مکانو شیمیایی و بررسی برخی ویژگی های الکتریکی ومغناطیسی آنها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی عربمرتضی مظفریمحمدحسن یوسفیجمشید عمیقیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۰. تهیه نانولوله های کربنی با استفاده از کاتالیست Fe/Co با پایه CaCo3 به روش CVD

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی احمدپورسمیه رجب زادهمریم شفیعی مقدمزکیه یوسفی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸۱. تهیه و ارزیابی زیست فعالی نانو پودر شیشه زیست فعال بر پایه SiO2-CaO-P2O5 برای کاربردهای پزشکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد ادریسمحمد حسین فتحیمجتبی نصر اصفهانیحسین ادریس
تعداد صفحات مقاله: ۹

۸۲. جوش کاری نانو ذرات

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد جعفر امینیمهدی خدادادی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸۳. خواص آنتی باکتریال نانو نیترات نقره در لعاب های سرامیکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بهمنی اسکوییزیارتعلی نعمتیعلیرضا فاضلیحسین جمالی فر
تعداد صفحات مقاله: ۶

۸۴. دو مرحله سنتزسولو شیمیایی مواد نانو ترکیب اکسید روی – اکسید تیتانیم

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افشین حیدریمهدی امیدی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸۵. رسوب دهی الکتریکی و خواص مکانیکی و خوردگی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-TiO2

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بروجردنیاسهراب سنجابی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۸۶. ساخت بستر مناسب بیوسنسور با رشد نانولوله های کربنی تک جداره برروی ورق طلا

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: افشین فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: ۵

۸۸. ساخت و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذره فریت کبالت توسط روش آلیاژسازی مکانیکی.

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهین اشراقیپرویز کاملی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۹۰. سنتز دمای پایین نانولوله های کربنی آمورف با استفاده از فروسن و کلرید آمونیوم

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی برزگر بفروئیمحمد حسن امینتورج عباد زادهسید محمد علی فاطمی نیا
تعداد صفحات مقاله: ۶

۹۱. سنتز نانو پودر رنگدانه سرامیکی قهوه ای به روش همرسوبی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: علی غفاری نظری
تعداد صفحات مقاله: ۵

۹۲. سنتز نانو پودرهای کاربید سیلیسیم (SiC) با ساختار میله ای با استفاده از فرآیند سل-ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: صاحبعلی منافی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۹۳. سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به روش CBD (Chemical Bath Deposition)

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر حسنجانی روشنمحمدرضا واعظیعلی شکوه فرمهرداد عباسی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۹۴. سنتز نانو ذرات هیدروکسید نیکل به روش های ترسیب مستقیم و کمپلکس سازی- ترسیب و مقایسه شکل و اندازه آن ها

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین زارعیامیرعلی یوزباشیمنصور کیانپور راد
تعداد صفحات مقاله: ۸

۹۵. سنتز نانو کامپوزیت Al/Al2O3 با استفاده از فرآیند فعال سازی مکانیکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: صاحبعلی منافی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۹۶. سنتز نانو کامپوزیت های اکسید روی- اکسید منگنز به روش هیدروترمال

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رضا واعظیعباس هنر بخشاحمد اسماعیل زادهنهال شاملو
تعداد صفحات مقاله: ۱۶

۹۷. سنتز نانوذرات اکسید تیتانیم با استفاده از شرایط هیدروترمال

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثریا خوبی شندیمحمد رضا واعظیتورج عباد زاده
تعداد صفحات مقاله: ۸

۹۹. سنتز نانوذرات ترکیبی TiO2/SiO2 به روشهای مختلف و مقایسه فعالیت فوتوکاتالیستی درحذف یک آلاینده مدل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد علی بهنژادیعلی ماهیارناصر مدیرشهلا
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۰۰. سنتز نانوذرات کامپوزیتی Mg-MgO-TiO2 به روش آسیاکاری مکانیکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروانه طاهریانمسیح رضاییسید محمد موسوی خویی
تعداد صفحات مقاله: ۵

پیام بگذارید

سیزده − شش =