در حال بارگذاری ...
۰۲ تیر

مقالات نانو تکنولوژی

. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از الکترود چرخنده

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا کشاورزسعید پرهودهرسول شریفی تاش
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۲. سنتز نانوکامپوزیت های تنگستن- مس از روش مکانوشیمیایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی تاکستانیچنگیز دهقانیان
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۳. سنتز نانوکریستال کلسیم تیتانات (CaTiO3) به روش آلیاژسازی مکانیکی و مشخصه یابی آن

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته سمیعیمحمدحسین فتحی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۰۴. شبیه سازی جریان گاز رقیق در سیستم های نانوالکترومکانیکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هادی قزل سفلوعلیرضا شمسرضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۰۵. طراحی محیط مجازی برای نانو مانیپولیشن ذرات توسط AFM

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محرم حبیب نژاد کورآیممسعود گراوانچی زادهسید مهدی رضائی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۰۶. طراحی و ساخت روکش تزئینی،آنتی باکتریال و ضد آلودگی گچی، بااستفاده از فناوری نانو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمد بوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۷. فرکانس گسیل در نقاط کوانتومی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: چنگیز وطن خواهمصطفی سواریانعلی اعظم خسرویمحمدحسن یوسفی
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۰۸. کاربرد فناوری نانودربسته بندی صنایع غذایی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثریا افضلیسمیه شعباویمیثم فلاح پور
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۰۹. کاربرد نانو تکنولوژی در درمان دیابت نوع ۱

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الناز صبورنفیسه سرشتی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۰. کاربرد نانو حامل ها در درمان بیماران مبتلا به سرطان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه عسگریراضیه امینی
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۱۱. کاربرد نانوتکنولوژی در تشخیص و درمان سرطان

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: کیهانه کیانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱۲. کاربرد نانوذرات معدنی در نانوپزشکی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهارک حسین خانیایرج نحویعلی پوراسلامی
تعداد صفحات مقاله: ۹

۱۱۳. کنترل موقعیت در ابعاد نانو/میکرو بر پایه عملگر پیزوالکتریک بروش مد لغزشی اصلاح شده

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محرم حبیب نژاد کورایموحید مشهدی صادق
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۴. مروری بر تشخیص ،درمان و کنترل سرطان با وسایلی در مقیاس نانو

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الناز صبورنفیسه سرشتی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۵. مسیری جدید برای سنتز نانو ذرات اکسید روی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی صفار تلوریشیوا بلوک
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۱۶. مطالعه ای بر ترکیب فازی و اندازه دانه نمونه های ۸YSZ سنتز شده با پیش ماده های نوین آلی به روش سل- ژل

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: م کاشانی مطلقل مجیدزادها. مقصودی پور
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۷. مطالعه طیف انرژی نانوساختار نقطه کوانتومی استوانه ای Ga0.47In0.53As/InP

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مینا نقابیمهدی زادسر
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۱۸. مقایسه رفتار حرکت ذرات نانو در مدلهای سه بعدی و متقارن محوری در عبور از یک لنز آیرودینامیک

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد رئیس زاده دهکردیعباس نیکبخت
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۱۹. میکروساختار و خواص مکانیکی مس بسیار ریزدانه تولید شده به روش اکستروژن زاویه ای در کانال های هم مقطع

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریده سلیمیان فردمحمدرضا طرقی نژادفخرالدین اشرفی زاده
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۰. نانوتکنولوژی؛ انقلاب صنعت غذا و بسته بندی

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: علی محمدی ثانی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۱. نقش نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری نانو در ایران

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: محمدرضا فروغی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۲. نگرشی نوین بر ترکیبات بین فلزی نانو ساختار:تولید و مشخصه یابی سیستم آلیاژی Ni-Ti-Al

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید امید گشتیرضا ابراهیمی کهریزسنگیعلی شکوه فربهمن نصیری تبریزی
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۳. ویژگی های الکتریکی و نوری نانو ساختار های اکسید روی آلاییده شده توسط آلومینیوم

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید منوچهر حسینیمهدی کریمیفاطمه دهقان نیریابراهیم اصل سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲۴. A novel Sol-Gel Synthesis of FePt/CuO nanoparticles

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali AliHydar MossalayiAlireza ABEDINSamaneh SHIRDEL RANA
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۲۵. Adsorption of some alkaline and alkaline earth on carbon nanotube

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M VadiF PoladiayanM JafariM.A Girgin
تعداد صفحات مقاله: ۱۶

۱۲۶. An Easy Method for Purifying Multi-wall Carbon Nanotubes

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R BeigmoradiS.F Aghamiri
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۷. An invented nano-gravimeter without using any spring via Electromagnetic Suspension

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Alireza HajianMarzie Zare
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۲۸. Application of modified nanoclay as a sorbent for separation and preconcentration trace amounts of Tl+ ions

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: R JamshidiD AfzaliZ Afzali
تعداد صفحات مقاله: ۱۳

۱۲۹. Application of Zirconium Phosphate Doped with Nano Titania for Photodegradation of Methyl green

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S HeidariH Faghihian
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۳۰. Effect of Silver Nitrate Concentration and Temperature on Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using ‘Aspergillus Fumigatus’

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Zahra Ranjbar NavaziMohammad PazoukiFarah Sadat Halek
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۳۱. Experimental Investigation of Wellbore Damage Reduction Using Carbon-Based Nanomaterial Drilling Fluid

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله:
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۳۲. Inconsistent behavior of electrical conductivity in Pd thin film as a function of film thickness

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S NazarpourF AfsharR. ZamaniA Cirera
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۳۳. Mild Hydrothermal Growth of Well-Aligned ZnO Micro/Nano Rods; Study of Seed Layer Effect

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: H GhayourA NekoubinA NourbakhshH Rezaei
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۳۴. Nano- and Microparticle-based Imaging of ضCardiovascular Interventions

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: E moghtadai khorasganiA.h karimiM.R Nazem
تعداد صفحات مقاله: ۴

۱۳۵. Nanoscale Ordered Structure of Fullerenes on the Surface of Highly Oriented Pyrolytic Graphite

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: P DasmehH Zariny
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۳۶. Nanotechnology and healthy food

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: K.A KarimyanM.H .SaghiM SHirzad
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۳۷. Nitration of phenols with Fe (NO3)3.9H2O in the of presence nano SiO2 as an efficient catalyst

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: N HaghnazariCh KaramiK GhodratiF Maleki
تعداد صفحات مقاله: ۸

۱۳۸. Oxidation of Dopamine at Polypyrrole Nanowire-Platinum Nanocluster Modified Electrode

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Maryam SaremiSeyed Mohammad Reza Milani Hoseini
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۳۹. Preparation of Nanopore NaA zeolite membranes for water treatment

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: Mansoor Kazemimoghadam
تعداد صفحات مقاله: ۷

۱۴۰. QUANTUM DOTS AS THE NEWSTREAM OF CANCER DIAGNOSIS

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: A.R HajianM ZareJ Usefie Mafahim
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴۱. Simulation of Magnetic Behaviour of Ferrofluid

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: F Khodadadi AzadboniM SedaghatizadeR Khodadadi Azadboni
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴۲. Study on Effects of Hydrocarbonic Gases on Growth of Carbon Nanotubes by TCVD

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S ShahgaldiSh MoradiM GhorannevisM Noori
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴۳. Synthesis of a new macrocycle as nano machine

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: S Bavili TabriziP EshtehardiS AlamiA Ghodrati Gohar
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴۴. Synthesis of Al-CNT Nanocrystalline-Nanocomposite Powder Particles by Mechanical Milling

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M Jamshidi JamM. KhakbizA Akbari
تعداد صفحات مقاله: ۶

۱۴۵. Synthesis Sol-Gel of Nano-Structured PbS

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Ali MOGHIMIFatemeh Amoozad Khalili
تعداد صفحات مقاله: ۵

۱۴۶. Water treatment by Nanopore NaA zeolite membranes

(مقاله کامل)
دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۸۸
نحوه ارائه مقاله: پوستر
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسنده مقاله: Mansoor Kazemimoghadam
تعداد صفحات مقاله: ۶

پیام بگذارید

2 × 1 =