در حال بارگذاری ...
۲۰ مرداد

كاربرد پوشش هاي جديد نانو كريستال در قطعات توربين هاي گازي

استفاده از مواد با ساختار نانو مزاياي مختلفي دارد در فلزات با كاهش اندازه دانه، به سختي و استحكام بالاتري مي توان دست يافت در سراميك ها به علت كاهش مقدار عيوب و افزايش آزادسازي تنش در مرز دانه ها، سختي و تافنس بالاتري به دست مي آيد همچنين در نتيجه افزايش مرزهاي دانه نفوذپذيري و ضريب انبساط حرارتي (CTE) افزايش، هدايت حرارتي و مدول يانگ كاهش مي يابد. در نتيجه اين ويژگي ها، مواد نانو ساختار مي توانند در پوشش هاي سد حرارتي كاربرد داشته باشند.
پوشش هاي سد حرارتي به صورت وسيع در توربين هاي گازي براي عايق كردن قطعات توربين، از گاز داغ استفاده مي شود. براي راندمان بالاتر توربين، پوشش هاي سد حرارتي پايدارتر نياز است در پوشش هاي سد حرارتي عيب پوسته شدن در فصل مشترك سراميك – فلز اتفاق مي افتد. با اصلاح ساختار به وسيله ريز كردن دانه، افزايش استحكام مرزها امكان پذير مي باشد. در اين پژوهش قابليت كاربرد مواد نانو ساختار در پوشش هاي سد حرارتي توربين هاي گازي مورد بحث قرار مي گيرد. در ابتدا به معرفي مكانيزم هاي تخريب پوشش هاي TBC پرداخته خواهد شد و سپس قابليت بهبود پوشش هاي TBC و راندمان توربين با استفاده از مواد نانو مورد بررسي قرار مي گيرد.

لینک دانلود این مقاله :           دانلــــــــــــــــــــــــــــــود کنـــــــــــــــــــــــــــــید

 

پیام بگذارید

17 + دو =