در حال بارگذاری ...
دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند
۰۲ تیر

نظرات مشتریان نسبت به پوشش های نانو

نظر مشتریان در مورد پوشش های نانو آیا متفاوت است و یا انکه یک خط سیر مشخص را دنبال می کند؟
در ابتدا همیشه نظر مشتریان را جلب می کند؛ جالب است و آنان را به خود جلب می کند؛ در ادامه ممکن است بیشتر بخواهند و این پوشش را معجزه گونه ببینند ولی اینگونه نشود و نظرشان را دیگر جلب نکند در این مواقع یک نقطه عطف شکل می گیرد؛ جدایی از ادامه کار با این پوشش ها و یا آنکه واقع نگر باشیم و از کیفیت نسبی آن لذت ببریم.

پیام بگذارید

3 × چهار =